Category: Luonto

Pitkälänkoskeen kuusi rekallista kutusoraa taimenille ja harjuksille

  Kaivinkone ja traktori jylisivät Karkkilassa Pitkälänkosken alisella koskiosuudella maanantaina ja tiistaina. Käynnissä oli Karjaanjoen pohjan kunnostus sopivaksi lohikalojen kutemiselle ja poikasten selviytymiselle heti kuoriutumisen jälkeen. Joen pohjaan kaivettiin syvempiä poteroita isompien kalojen oleilupaikoiksi ja levitettiin kutusoraa – puolen nyrkin kokoisia kivennupuloita – joen virtapaikkoihin. Soraa kuljetettiin Lohjalta kaikkiaan kuusi yhdistelmärekallista, eli 150–200 kuutiota. – Kunnostus on jatkoa vuonna 2017 tehdylle työlle, jolloin kosken yläpuolista osaa valmisteltiin sopivaksi lohikalojen kutemiselle, kertoi Markus Penttinen Virtavesien hoitoyhdistys...

Karjaanjoesta paljastui yllättäviä löytöjä

  Karjaanjoen arvo tärkeänä kalajokena ja luonnonkohteena nousee kohisten kuin sen komeat kosket pauhaavat. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry ovat kunnostaneet jokea sopivaksi taimenen kutemiselle. Joki perattiin aikoinaan puutavaran uiton tarpeisiin, jolloin sen pohjan biotooppi muuttui ratkaisevasti, ja moni eliölaji väheni tai hävisi kokonaan. Yksi kärsijöistä oli taimen, jonka kutusoraikot katosivat ruoppauksissa. LUVY ja Virho ovat laskeneet viime vuosina Karjaanjoen pohjaan rekkalasteittain taimen kutemiselle ja sen mätimunien kehitykselle sopivaa...

Valuma-allas ja kosteikko Karjaanjoen varrelle

Karkkilan Latu ry:n rakentaman joenrantapolun varteen Vihdintien työväentalon alapuolelle Myllypuistoon tehdään kosteikko valuma-altaineen. Varjostettuna altaan valuma‐alue on 3,4 hehtaaria. Altaan tarkoituksena on pidättää huleveden mukana tulevaa kuormitusta, parantaa Karjaanjoen vedenlaatua ja pienentää lohikaloille haitallista kiintoaineskuormitusta. Altaaseen istutetaan mahdollisuuksien mukaan kosteikkokasveja. Kaivettavan altaan pituus on 45 m ja keskileveys noin 5 m. Koko altaan alueelta kuoritaan pintamulta läjitysalueen joen puoleiseen reunaan. Saviseen pohjamaahan muotoillaan allas, joka on reunoilta luiskattuna 1:2, keskeltä keskimäärin 0,5 m ja vesiputken...

Karkkilan pinta- ja pohjavedet pääosin hyvässä kunnossa

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) järjesti viime tiistaina Karkkilan vesistöjen kuntoa käsittelevän yleisötilaisuuden Karkkilasalissa. Kaupunkilaisia saapui paikalle vain kourallinen. LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni kertoi kuntien velvollisuuksista huolehtia ympäristönsä suojelusta, sen valvonnasta ja seurannasta sekä ympäristönsuojelun kehittämisestä niin, että asukkaille turvataan puhdas, viihtyisä ja turvallinen ympäristö. Karkkilassa ympäristönsuojelua valvova elin on ympäristölautakunta. Tilaisuudessa puheenvuoron käytti myös Karkkilan ympäristöpäällikkö Pirjo Siik. Siik totesi, että Karkkilan vesistöt ovat tärkeitä virkistyskäytölle ja matkailulle. – Karkkila tekee yhteistyötä Länsi-Uudenmaan...

Finsilvalta alueita luonnonsuojelulle Karkkilassa

Metsäyhtiö Finsilva luovuttaa maa-alueitaan luonnonsuojelulle Karkkilassa. Sekä Haukkamäki-Sontiaisen suojeltavat alueet että Onkimaanjärven Isokalliolla, Matinsaaressa, Kivisaaressa ja Rajasaaressa sijaitsevat alueet ovat pääosin havupuuvaltaista kangasmetsää, jossa on paljon lahopuuta. Ne täyt­tävät Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) valintaperusteet ”luontotyypin monimuotoisuudelle arvokkaat kangasmetsät” osalta. Uudenmaan ELY-keskus perustaa kyseiset luonnonsuojelualueet. Niillä on voimassa jokamiehenoikeudet, mutta niillä kielletään kaikenlainen rakentaminen ulkoilu- ja retkeilyreittejä, opasteita tai muita reittejä palvelevia rakennelmia lukuun ottamatta. Alueilla ei saa myöskään liikkua moottoriajoneuvoilla. ELY-keskus maksaa kiinteistön omistajalle...

Ruotsissakin panostetaan luontomatkailuun

Ykkösakseli ry on mukana yhteispohjoismaisessa Outdoor Leader -hankkeessa, jossa on tarkoituksena kehittää Euroopan maaseuturahaston tuella maaseudun ulkoilu-, retkeily- ja pyöräilyreittejä sekä tukea maaseudun matkailuyrittäjyyttä. Hankkeen aikana on tarkoitus oppia hyväksi havaittuja käytäntöjä muilta Leader-ryhmiltä ja saada vinkkejä sekä tunnistaa oman alueen kehittämiskohteita. Hankkeen puitteissa tehtiin viisipäiväinen opintomatka Leader Sjuhäradin toiminta-alueelle Länsi-Götanmaalle Ruotsiin 23.–28.10. Olin osana Suomen delegaatiota Ykkösakselin ja tietenkin Karkkilan edustajana. Vierailukohteina oli erityyppisiä retkeily- ja luontoliikuntakohteita kymmeniätuhansia asiakkaita palvelevasta Ulricehamnin hiihtourheilukeskuksesta aina pienimuotoisiin...

Toivikkeen pimeydessä yli 300 patikoijaa

Karkkilan Ladun perinteisen Pimeän Patikan suosio ylitti järjestäjien kaikki odotukset. Viime perjantai-illan tihkusateista hämäryyttä lähti uhmaamaan arvioiden mukaan jopa yli 300 karkkilalaista. Ulkokynttilöin ja heijastimin merkityillä poluilla oli suorastaan ruuhkaista, kun ihmiset askelsivat kohti Toivikkeen majaa ja takaisin. Majalla odotti palkinto usean kilometrin kävelystä – herkulliset ohukaiset ja kuumat makkarat. Tasku- ja otsalamput vilahtelivat pimeillä metsäpoluilla kuin Jukolan viestissä konsanaan. Onneksi tässä luontotapahtumassa ei ollut eksymisvaaraa, ja matkaan lähti myös valtaisan paljon lapsiperheitä. – Kyllä...

”Karkkilalla on paljon potentiaalia luontomatkailussa”

  Teemu Linnakoski, Petri Marttinen ja Tiina Åberg ihastelevat syksyisen luonnon muuttuvia värejä ja tuoksuja Toivikkeen maastossa. He ovat Karkkilan Latu ry:n aktiiveja, joille Karkkilan seudun polut ja metsätiet ovat tuttuja. Karkkilan Latu haluaisi tutustuttaa alueen komeat maisemat metsäpolkuineen, jylhine vaaranäkymineen ja ainutlaatuisine koskireitteineen useammallekin kaupunkilaiselle. Ja matkailijalle. – Karkkilan ympärillä ja ihan kaupunkialueellakin on paljon luontokohteita, joita voisi hyödyntää paljon paremmin, Ladun puheenjohtaja Teemu Linnakoski sanoo. Hyödyntämisellä hän tarkoittaa sitä, että paikkakuntalaiset löytäisivät ne...

Maijalankoski kuntoon taimenille ja ihmisille

  Karkkilassa Karjaanjoessa sijaitsevassa Maijalankoskessa aloitettiin reilun viikon kestävät kunnostustyöt. Tätä, kuten joen muitakin koskia ja nivoja on perattu 1700-luvulta lähtien tukin uitolle sopiviksi väyliksi. Uiton tieltä on poistettu kaikki vähänkään suuremmat kivet ja muut esteet. Sen vuoksi joessa luontoisesti eläneet taimen- ja harjuskannat ovat taantuneet merkittävästi, sillä kaloilta katosivat sopivat kutusoraikot sekä kalanpoikasille suojaa tarjoavat kivenkolot. Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry tekee purojen ja jokien kunnostustöitä ja tarttui toimeen nyt Maijalankoskessa. Yhdistys rahtaa ja levittää...

Aki Kaurismäki ja Paula Oinonen lahjoittivat Luonnonperintösäätiölle aarniometsän

Pihkantuoksuista kalliomännikköä ja valoisina hohtavia jäkälähuippuja – rinteillä tummanpuhuvana seisovaa kuusimetsää joukossaan pökkelöitä, keloja, vanhoja rauduskoivuja ja vaahteraa. Monimuotoista aarniomaista metsää sellaisena miksi se luonnon huomassa kasvaa. Tällainen on Luonnonperintösäätiön uusin suojelualue, Keuraanmäki Pusulassa neljän kilometrin päässä Karkkilasta. Sen lahjoittivat säätiölle elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki ja hänen vaimonsa Paula Oinonen. Kaurismäki on tunnettu kantaaottavana luonnonystävänä – Metsä tarkoittaa minulle rauhaa, mahdollisuutta hiljentyä kuuntelemaan honkien huminaa. Samalla tarkkailen maastoa sieniaterian toivossa, Kaurismäki kuvailee. Keuraanmäen metsä kuului aiemmin...