Tagged: Mia Sundström

Seurakuntavaaleihin etsitään ehdokkaita

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Nyt marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan lähes 8000 uutta luottamushenkilöä. He päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.Karkkilan kirkkovaltuustoon valitaan...

Päivähoitomahdollisuuksiin kaivataan yhdenvertaisuutta

Karkkilalaiset perhepäivähoitajat ja heidän asiakkaansa toivovat, että yksityisen hoidon kuntalisän voisi saada käyttöön myös perhepäivähoidossa. Karkkilan yksityisiä perhepäivähoitajia kokoontui keskiviikkona hoitolastensa sekä työpäivän lomassa paikalle päässeiden huoltajien kanssa torille keskustelemaan yksityisen päivähoidon kuntalisästä. Perhepäivähoitajat...